Werk en Verlies

Jaarlijks overlijden er gemiddeld 150.000 mensen in Nederland en omdat we ook langer door moeten werken is de kans groot dat we in ons werkende leven te maken krijgen met het overlijden van een dierbare naaste.

Na zo’n ingrijpend verlies verdwijnt het werk vaak naar de achtergrond en komt het belang ervan in een ander daglicht te staan. Het verzoek om weer aan het werk te gaan is onvermijdelijk en brengt vaak extra spanningen met zich mee. Want hoe pak je als werknemer in rouw de (werk)draad weer op en hoe verweef je het verlies in je leven? En wat zeg je als werkgever tegen een werknemer in rouw, hoe lang duurt verdriet en wat moet je doen of misschien juist wel laten?

Vanuit mijn persoonlijke maar ook vanuit mijn jarenlange werk- (Personeelszaken/Human Resources)ervaring onderschrijf ik dat een begrijpende werkomgeving onmisbare steun kan geven. Verlies- & Rouwbegeleiding op de Werkvloer is echter niet eenvoudig en uit onderzoek blijkt dat het zelfs vaak te wensen over laat. Meestal niet vanuit onwil, maar vanuit onvermogen en onkunde, wat maakt dat het (ziekte)verzuim onder rouwende werknemers hoger is dan nodig.

Voor het goed omgaan met Verlies & Rouw op de Werkvloer kun je voor professionele begeleiding van zowel werknemer als werkgever terecht bij COACH JE KRACHT.

Gekozen kan worden voor individuele begeleiding, maar het is ook mogelijk om een combinatie te maken van begeleiding van werknemer én werkgever gegoten in een gelijktijdig traject.

Een maatwerk-traject waarin enerzijds de werknemer wordt begeleidt met oprechte aandacht en ruimte voor zijn of haar rouwproces. Waarbij er gewerkt wordt aan het hervinden van energie, veerkracht en balans waardoor de werknemer weer gedegen en duurzaam terugkeert naar zijn of haar werkplek.

Anderzijds wordt ingezoomd op de ondersteuning, het geven van training en advies van de werkgever (HR-professionals en leidinggevenden) alsook directe collega’s. Zij krijgen de nodige tools en handvatten aangereikt met het uiteindelijke doel een begrijpende werkomgeving te creëren.

Goede Rouw- & Verliesbegeleiding op de Werkvloer zorgt ervoor dat de werknemer zich meer begrepen en beter gesteund voelt waardoor (ziekte)verzuim wordt voorkomen of aanzienlijk wordt verkort. Een waardevolle bijkomstigheid is dat door deze begeleiding ook een betere verstandhouding ontstaat, die uiteindelijk bijdraagt aan een meer betrokken en gemotiveerde werknemer.