The key to keeping your balance…

‘The key to keeping your balance is knowing, when you’ve lost it…’ Precies dit onderwerp liep als een rode draad door de gesprekken in de afgelopen week: balans, of beter gezegd: juist even niet in balans!  Gesprekken over leven in tijden van Corona, een onzekere tijd waarin we collectief in een verliesproces zijn. Waarin o.a. … Continue reading "The key to keeping your balance…"

Lees meer